VRZO - ยอมโดนหลอกเพราะรัก VS ไม่ยอมถูกหลอก

22/05/2013

หากคนรักของคุณพยายามหลอกคุณให้ไปติดกับดักของเค้า คุณจะทำยังไง ระหว่าง อยู่ หรือ ไป !!!!!

 

List All Vote
76